OM Immediate Helix

Läs mer om Immediate Helix

Välkommen till Immediate Helix, porten till finansiell kunskap genom utbildning. Upptäck hur Immediate Helix omdefinierar hur individer lär sig om investeringar. Vi kopplar samman individer som vill lära sig investera med utbildningsföretag anpassade till deras lärandebehov.

Sfär

Vårt syfte och mål

På Immediate Helix strävar vi efter att demokratisera finansiell kunskap och ansluta så många individer som möjligt till företag som tillhandahåller tillgängliga utbildningsresurser. Våra mål kretsar kring att hjälpa individer med den kunskap och de verktyg de behöver för att navigera i den komplexa finansvärlden.

Sfär

Immediate Helix: Vår vision och mission

Vår vision är en värld där alla kan följa finansiell kunskap genom utbildning. Vi är på en mission att bryta ner hinder för finansiell kunskap och länka människor till företag som tillhandahåller inkluderande resurser som hjälper dem fatta informerade beslut.

Inkludering på Immediate Helix

Inklusivitet är kärnan i det vi gör på Immediate Helix. Vi tror att finansiell utbildning bör vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Immediate Helix är utformad för att tillgodose användare från alla livsstilar, vilket säkerställer att alla kan lära sig att investera.

Sfär

Teamet Bakom Immediate Helix

Bakom Immediate Helix finns ett dedikerat team av professionella som brinner för finansiell utbildning. Alla i teamet vet hur det är att kämpa med att hitta ett utbildningsföretag som passar.

Vi är engagerade i att hjälpa tusentals användare att hitta lämpliga investeringsutbildningsföretag.

Sfär
Anslutning till företaget
Ansvarsfriskrivning:
Riskpopup Desk
Riskpopup för surfplatta
Riskpopup för mobil